Obchodní podmínky pro nákupy v e-shopu České Muziky

1. Hlavní zásady

1. Obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen OP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.ceska-muzika.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Provozovatelem internetového obchodu ČESKÁ MUZIKA  je společnost ČESKÁ MUZIKA spol. s.r.o., se sídlem Křenovice 106, 373 84 Dubné,, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9599,IČ: 26024080, DIČ: CZ26024080. OP blíže upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností  ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o.(dále též jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále též jen „kupující“).

Kupující má k těmto OP přístup a má tedy možnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito OP,  jejichž součástí je i reklamační řád,  seznámil a že s nimi souhlasí. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem ( zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele ( zákon č. 634/1992 Sb.).

2. Zákazník je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami.

3. Cena za zboží je uvedena včetně DPH. Naopak cena neobsahuje přepravné a balné.

4. V případě potřeby (potvrzení objednávky a pod.) je zákazník kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem.

5. Zákazník  má právo bez udání důvodu vrátit zboží do 14 dnů po jeho obdržení a požadovat zpět peníze nebo jiné zboží. Vrácené zboží musí být nepoškozené, v případě CD a DVD s nahranými zvukovými a zvukově obrazovými záznamy v neporušeném originálním obalu. Poštovné hradí zákazník. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.

2. Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a bez zbytečného odkladu o zjištěných vadách informovat prodávajícího. Právo uplatnit reklamaci z vadného plnění má kupující po dobu 24 měsíců ode dne nákupu.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo elektronickou poštou. V oznámení musí kupující uvést přesně o jaké vady se jedná, jak se projevují a zaslat jej společně se zbožím na adresu prodávajícího.

ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o., Křenovice 106, 373 84 Dubné
tel: 387 992 992
fax: 387 992 020
e-mail: reklamace@slagrtv.czK reklamaci je potřeba ve všech případech přiložit kopii faktury nebo dodacího listu či kopii objednávky či doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

3. Záruka vrácení peněz

Aby pro Vás bylo nakupování na ČESKÉ MUZICE opravdu bezrizikové, dodržujeme zásadu "Záruky vrácení peněz".
Je nám jasné, že nemáte možnost si zboží, námi nabízené, předem prohlédnout. Můžete se zmýlit a obdržet tak zboží, které skutečně nevyužijete. Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost je bez uvedení důvodu vrátit zpět. Po obdržení zásilky Vám budou neprodleně zpět zaslány peníze bankovním převodem nebo složenkou.

Podmínkou vrácení peněz je:

Zboží musí být neporušené a v originálním obalu (viz ustanovení § 1837,  písm.h. Občanského zákoníku – zákon č.  89/2012 Sb.) a schopné dalšího prodeje. Podmínka navrácení zboží v neporušeném originálním obalu se týká pouze nosičů se zvukovým nebo zvukově obrazovým záznamem (CD, DVD).

Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů ode dne obdržení zboží zpět na adresu prodávajícího: 
ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o., Křenovice 106, 373 84 Dubné 

Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

Po obdržení a kontrole zásilky budou kupujícímu  do 14 dnů  vráceny peníze za zboží, poštovné a balné, a to složenkou nebo převodem na účet.

4. Ochrana osobních dat

Na ČESKÉ MUZICE respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu. Jako zákazník musíte při Vašem nákupu na České Muzice uvést JMÉNO, PŘÍJMENÍ A ÚPLNOU POŠTOVNÍ ADRESU. 
Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Během Vašeho objednávání zboží prostřednictvím e-shopu ČESKÉ MUZIKY jsou shromažďovány Vaše objednávky. To je nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a také k Vaší zpětné kontrole. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Vaše osobní data jsou v rámci ČESKÉ MUZIKY důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům.

Shrnutí:
ČESKÁ MUZIKA si váží Vaší důvěry a chrání Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby a neposkytujeme je třetím stranám.

Váš souhlas:
Používáním internetového obchodu ČESKÁ MUZIKA souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel publikovány na e-shopu ČESKÉ MUZIKY, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

5. Způsob platby a doručení

Úhrada zásilky je prováděna v hotovosti při dodání zboží na dobírku Českou poštou s.p. Za doručení prostřednictvím České pošty na území ČR zaplatíte za každou zásilku poštovné a balné ve výši 120,- Kč, na území SR pak € 5. Česká pošta se Vám pokusí zásilku nejprve doručit a v případě neúspěchu nechá balík uložený na podací poště Vaší adresy po dobu 14 dní. Pokud máte s doručením jakékoliv problémy, obraťte se na naše Zákaznické oddělení tel: 387 992 992.

Bude-li Vám doručena zásilka poškozená, řiďte se prosím následujícími pokyny:

Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.

V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, promočený, atd.) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.

Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěna. Zásilka je ošetřena velmi pečlivě, aby Vám zboží bylo doručeno v pořádku.

Důležité upozornění:
Bohužel nemůžeme garantovat, že zásilka bude vždy Českou poštou s.p. doručena v bezvadném stavu.  V případě, že obdržíte zásilku poškozenou, informujte nás o této skutečnosti, abychom mohli tuto reklamaci řešit s odpovědnými pracovníky ČP.

Nepřevzatá zásilka kupujícím:

V případě, že zásilka zaslaná na dobírku, nebude kupujícím převzata a řádně uhrazena, je společnost oprávněna požadovat uhrazení nákladů spojených s přepravou a manipulací. Zákazník souhlasí, že veškeré neuhrazené pohledávky plynoucí z této smlouvy budou předávány k vymáhání a budou po něm nárokovány veškeré náklady na vymáhání a další náklady s tím spojené. Neuhrazením včas smluvní pokuty se zákazník vystavuje riziku navýšení dlužné částky. Dále souhlasí s tím, že v případě neuhrazení může být zveřejněny jeho osobní údaje (jména, adresa, dlužná částka) v databázi dlužníků ČR.

6. Dodací lhůty

Objednané zboží je expedováno ihned po obdržení objednávky, dodací lhůta je maximálně 21 kalendářních dnů od data převzetí objednávky.

7. Mimosoudní řešení

Dle ustanovení § 14 odst.1 zákona č 634/1992Sb.,o ochraně spotřebitele je subjektem pro řešení těchto sporů Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, www: adr.coi.cz

8. Zásilky do zahraničí

Objednávky do zahraničí

Možnost zaslání zboží do zahraničí formou zálohové faktury, Po zaplacení zálohové faktury na objednané zboží obratem zasíláme zboží na Vámi uvedenou adresu. Poštovné do zemí Evropy činí 10 EUR.

Poštovné mimo Evropu je na základě ceníku České pošty.

Kontakt: uctarna@ceska-muzika.cz

Orientační cenu zásilky si můžete spočítat na Kalkulátoru zásilek České pošty

9. Závěrečná ustanovení


1. Odesláním závazné objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami platnými v den odeslání. Souhlasí i s cenou platnou v den odeslání, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

2. Pokud není v obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího i prodávajícího příslušnými ustanoveními občanského zákoníku / zákon č 89/2012 Sb./ 

Poslední úprava podmínek: 1.9.2017

 

Ke stažení: