CHOTÁR

CHOTÁR

DVD:

1. Súčanskí mládenci - pyšní (lidová) 2:25
2. Horenka Chabová (lidová) 2:00
3. Nebudem sa ženiť ešte (lidová) 1:35
4. Šuhajko z Chotára 3:40
5. Na Kráľovej holi (lidová) 2:07
6. Na súčanských lúkach (lidová) 2:05
7. Súčanskí mládenci (pytliacka) 2:00
8. Pri Prešporku, kraj Dunaja (lidová) 2:18
9. Trenčanská kasáreň / Na tú svatú Katarínu ľudové 3:38
10. Úzka je cestička cez pole (lidová) 2:22
11. Šuhaj Slovák, skadial´s rodák (lidová) 2:30
12. Žeň sa šuhaj, žeň sa (lidová) 2:02
13. Komu lepšie, komu lepšie (lidová) 3:23
14. Domov chlapci, domov (lidový text) 1:37

Dostupnost

Skladem

Volitelné možnosti

169 Kč Do košíku